Ring eller skicka sms till +4672 942 9734

True Knowledge Matters

   

Under de senaste åren har framväxten av 'fake news' och desinformation delat människor och spridit misstro bland allt som vi brukade ta för givet.

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir det allt svårare att veta vad som är faktiskt, eller falskt. Ändå tror vi att detta massiva problem också lyfter fram något positivt; uppskattningen för vad som är äkta och autenstikt, och värdet av sann kunskap.

På TrueCrt hjälper vi skolor, organisationer och företag att skydda det som är verkligt och sant. Tillsammans kan vi göra allt som är äkta - säkert, verifierbart och inspirerande igen.

Hör av er för att få ut det mesta av officiella dokument, träningsprogram, utmärkelser, certifieringar, examensbevis, medlemskap och alla andra värdefulla erkännanden och bevis.

Gör dina dokument säkra och lätt verifierbara. Gör dem moderna och vackra. Gör dem äkta.